Statystyka
Ilość odwiedzin: 3351563
Aktualizacja: 2017-08-14 12:14:35
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2693
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
355/ 2017
Zarządzenie Nr 355/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Staszowie. 20-07-2017
[Z]Zarządzenie
354/ 2017
Zarządzenie Nr 354/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 20-07-2017
[Z]Zarządzenie
353/ 2017
Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych na terenie miasta Kozienice. 18-07-2017
[Z]Zarządzenie
341/ 2017
Zarządzenie nr 341/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej im. bp. Jana Chrapka w Świerżach Górnych od roku szkolnego 2017/2018 wyłącznie w formie elektronicznej. 14-07-2017
[Z]Zarządzenie
340/ 2017
Zarządzenie Nr 340/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 r. 14-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 289/ 2017
Uchwała Nr XXXII/289/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wilczkowicach Górnych. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 288/ 2017
Uchwała Nr XXXII/288/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 287/ 2017
Uchwała Nr XXXII/287/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Kozienicach. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 286/ 2017
Uchwała Nr XXXII/286/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 285/ 2017
Uchwała Nr XXXII/285/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym bądź zagrożonym bezdomnością. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 284/ 2017
Uchwała Nr XXXII/284/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017-2030. 13-07-2017
[U]Uchwała
XXXII/ 283/ 2017
Uchwała Nr XXXII/283/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 13 lipca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017. 13-07-2017
[Z]Zarządzenie
339/ 2017
Zarządzenie Nr 339/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 10-07-2017
[Z]Zarządzenie
338/ 2017
Zarządzenie Nr 338/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. 05-07-2017
[Z]Zarządzenie
337/ 2017
Zarządzenie Nr 337/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Pani Halinie Grudzień, Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kozienicach. 03-07-2017
1 2 3 4 5