Statystyka
Ilość odwiedzin: 3537585
Aktualizacja: 2017-09-19 11:39:35
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2717
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
368/ 2017
Zarządzenie Nr 368/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 12 września 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Kozienicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Kozienice. 12-09-2017
[Z]Zarządzenie
367/ 2017
Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 06-09-2017
[Z]Zarządzenie
365/ 2017
Zarządzenie Nr 365/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami. 31-08-2017
[Z]Zarządzenie
364/ 2017
Zarządzenie nr 364/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków i udzielenia pełnomocnictwa Pani Barbarze Zielonej, pracownikowi Publicznego Żłobka Miejskiego w Kozienicach. 28-08-2017
[Z]Zarządzenie
363/ 2017
Zarządzenie nr 363/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 28-08-2017
[Z]Zarządzenie
362/ 2017
Zarządzenie nr 362/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kozienice, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć określonych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" za I półrocze 2017 r. 21-08-2017
[Z]Zarządzenie
361/ 2017
Zarządzenie Nr 361/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły. 21-08-2017
[Z]Zarządzenie
360/ 2017
Zarządzenie Nr 360/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 21-08-2017
[Z]Zarządzenie
359/ 2017
Zarządzenie Nr 359/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 17-08-2017
[Z]Zarządzenie
358/ 2017
Zarządzenie nr 358/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w uzupełniającym postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym 16-08-2017
[Z]Zarządzenie
357/ 2017
Zarządzenie nr 357/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. 16-08-2017
[Z]Zarządzenie
356/ 2017
Zarządzenie Nr 356/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie założeń do opracowania materiałów planistycznych projektu budżetu Gminy Kozienice na rok 2018 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030. 07-08-2017
[Z]Zarządzenie
355/ 2017
Zarządzenie Nr 355/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Staszowie. 20-07-2017
[Z]Zarządzenie
354/ 2017
Zarządzenie Nr 354/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 20-07-2017
[Z]Zarządzenie
353/ 2017
Zarządzenie Nr 353/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych na terenie miasta Kozienice. 18-07-2017
1 2 3 4 5