Statystyka
Ilość odwiedzin: 2781277
Aktualizacja: 2017-04-21 11:24:49
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2619
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[U]Uchwała
XXVIII/ 263/ 2017
Uchwała Nr XXVIII/263/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 11 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016 - 2022 11-04-2017
[U]Uchwała
Ra.139.2017/
Uchwała Nr Ra.139.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Kozienice sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2016. 05-04-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 262/ 2017
Uchwała Nr XXVII/262/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonych w Kozienicach przy ulicy Warszawskiej 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 261/ 2017
Uchwała Nr XXVII/261/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku zmieniająca uchwałę nr XXI/189/2016 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 20 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kozienice. 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 260/ 2017
Uchwała Nr XXVII/260/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/20 położonej w Kozienicach 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 259/ 2017
Uchwała Nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, niepublicznych przedszkoli i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Kozienice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 258/ 2017
Uchwała Nr XXVII/258/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom oddziałów klasy VI w szkołach podstawowych, powstałych z przekształcenia gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kozienice na lata szkolne 2017/2018 - 2018/2019 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 257/ 2017
Uchwała Nr XXVII/257/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 256/ 2017
Uchwała Nr XXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Aleksandrówka z dnia 6 lutego 2017 roku dotyczącej zmian projektu nowych obwodów szkół podstawowych w Gminie Kozienice 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 255/ 2017
Uchwała Nr XXVII/255/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców wsi Łuczynów z dnia 6 lutego 2017 roku dotyczącej zmian projektu nowych obwodów szkół podstawowych w Gminie Kozienice 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 254/ 2017
Uchwała Nr XXVII/254/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2017 na terenie Gminy Kozienice 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 253/ 2017
Uchwała Nr XXVII/253/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia od Zarządu Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania częścią drogi wojewódzkiej na terenie gminy Kozienice 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 252/ 2017
Uchwała Nr XXVII/252/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozienice na lata 2017-2030 30-03-2017
[U]Uchwała
XXVII/ 251/ 2017
Uchwała Nr XXVII/251/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017. 30-03-2017
[Z]Zarządzenie
303/ 2017
Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 marca 2017 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 294/2017 oraz Zarządzeniem Nr 295/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 lutego 2017 r. 27-03-2017
1 2 3 4 5