Statystyka
Ilość odwiedzin: 3977067
Aktualizacja: 2017-12-14 15:05:46
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2804
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
393/ 2017
Zarządzenie Nr 393/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 06-12-2017
[Z]Zarządzenie
392/ 2017
ZARZĄDZENIE NR 392/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dnia wolnego od pracy pracownikom Urzędu Miejskiego w Kozienicach w zamian za święta przypadające w 2018 r. w dni wolne od pracy oraz skrócenia czasu pracy w związku z przekroczeniem norm czasu pracy. 05-12-2017
[U]Uchwała
Ra.490 2017/
Uchwała Nr Ra.490.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice Projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2030. 01-12-2017
[U]Uchwała
Ra.489.2017/
Uchwała Nr Ra.489.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Kozienice Projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 01-12-2017
[Z]Zarządzenie
391/ 2017
Zarządzenie Nr 391/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kozienice na lata 2016 - 2022 30-11-2017
[Z]Zarządzenie
390/ 2017
Zarządzenie Nr 390/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 30-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 348/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 347/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 346/ 2017
UCHWAŁA NR XXXVI/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 345/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 1701/6 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 344/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/344/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 3501/53 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 343/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 3444/43 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 342/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/8 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 341/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2023/2 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
[U]Uchwała
XXXVI/ 340/ 2017
UCHWAŁA Nr XXXVI/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu części działki oznaczonej numerem 2205/22 położonej w Kozienicach. 29-11-2017
1 2 3 4 5