Statystyka
Ilość odwiedzin: 3705638
Aktualizacja: 2017-10-17 13:04:40
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2732
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
377/ 2017
Zarządzenie Nr 377/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice, z dnia 06 października 2017 r. w sprawie: zmian w nianie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w nianie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 06-10-2017
[Z]Zarządzenie
376/ 2017
Zarządzenie Nr 376/ 2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w nianie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 29-09-2017
[Z]Zarządzenie
375/ 2017
Zarządzenie Nr 375/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zorganizowania przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Wilczkowicach. 29-09-2017
[Z]Zarządzenie
374/ 2017
Zarządzenie Nr 374/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26 września 2017 roku w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice, położonych w Kozienicach na terenie Osiedla Borki II. 26-09-2017
[Z]Zarządzenie
373/ 2017
Zarządzenie Nr 373/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zorganizowania trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Nowinach. 26-09-2017
[Z]Zarządzenie
370/ 2017
Zarządzenie Nr 370/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 września 2017 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok 25-09-2017
[Z]Zarządzenie
372/ 2017
Zarządzenie Nr 372/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kozienicach do podpisywania zaświadczeń i odpisów związanych z realizacją obowiązku meldunkowego. 25-09-2017
[Z]Zarządzenie
371/ 2017
Zarządzenie Nr 371/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 25 września 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Kozienicach do podpisywania zaświadczeń i odpisów związanych z realizacją obowiązku meldunkowego. 25-09-2017
[U]Uchwała
XXXIV/ 293/ 2017
Uchwała Nr XXXIV/293/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 r. w sprawie odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 14-09-2017
[U]Uchwała
XXXIV/ 292/ 2017
UCHWAŁA NR XXXIV/292/2017 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 14 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Kozienice lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg. 14-09-2017
[U]Uchwała
XXXIV/ 291/ 2017
Uchwała Nr XXXIV/291/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 14 września 2017 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice Na rok 2017. 14-09-2017
[Z]Zarządzenie
368/ 2017
Zarządzenie Nr 368/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 12 września 2017 r. uchylające zarządzenie w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Kozienicach oraz jednostki organizacyjne Gminy Kozienice. 12-09-2017
[U]Uchwała
Ra.348.2017/
Uchwała Nr Ra.348.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 6 września 2017 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Kozienice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych SP ZOZ i instytucji kultury. 06-09-2017
[Z]Zarządzenie
367/ 2017
Zarządzenie Nr 367/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 06-09-2017
[Z]Zarządzenie
366/ 2017
Zarządzenie Nr 366/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 286/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla jednostek oświatowych Gminy Kozienice. 01-09-2017
1 2 3 4 5