Statystyka
Ilość odwiedzin: 3084517
Aktualizacja: 2017-06-23 14:21:10
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2653
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
330/ 2017
Zarządzenie Nr 330/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zorganizowania drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Nowinach. 20-06-2017
[Z]Zarządzenie
329/ 2017
Zarządzenie Nr 329/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania koordynatora czynności kancelaryjnych do załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Kozienicach i wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Urzędzie Miejskim w Kozienicach. 20-06-2017
[Z]Zarządzenie
328/ 2017
Zarządzenie Nr 328/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok. 19-06-2017
[Z]Zarządzenie
327/ 2017
Zarządzenie Nr 327/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 12-06-2017
[Z]Zarządzenie
326/ 2017
Zarządzenie Nr 326/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu na "Najładniejszy wieniec dożynkowy" i na Najładniejszy kosz dożynkowy" podczas dożynek gminnych w dniu 20 sierpnia 2017 r. 07-06-2017
[Z]Zarządzenie
325/ 2017
Zarządzenie Nr 325/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2017 rok 01-06-2017
[Z]Zarządzenie
324/ 2017
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji do prowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy. 31-05-2017
[Z]Zarządzenie
321/ 2017
Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat wnoszonych przez uczestników półkolonii letnich organizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Kozienice w roku 2017. 22-05-2017
[U]Uchwała
XXX/ 269/ 2017
Uchwała Nr XXX/269/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 22 maja 2017 w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Kozienice na rok 2017. 22-05-2017
[Z]Zarządzenie
320/ 2017
Zarządzenie Nr 320/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 16 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miejskiego w Kozienicach. 16-05-2017
[Z]Zarządzenie
317/ 2017
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
316/ 2017
Zarządzenie Nr 316/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)piranu w powietrzu. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
315/ 2017
Zarządzenie Nr 315/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu zmieniającego uchwałę Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
318/ 2017
Zarządzenie Nr 318/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 9 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Świerżach Górnych. 09-05-2017
[Z]Zarządzenie
313/ 2017
Zarządzenie Nr 313/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na 2017 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2017 rok. 27-04-2017
1 2 3 4 5