Statystyka
Ilość odwiedzin: 2656549
Aktualizacja: 2017-03-29 15:18:52
Wyszukiwarka dokumentów
Tytuł
Numer
Nr1 / Nr2 / Nr3 / Rok / Symbol
Data wejścia w życie
Data podpisania
Liczba znalezionych dokumentów: 2604
1 2 3 4 5
Rodzaj/Numer Tytuł Data podpisania
[Z]Zarządzenie
303/ 2017
Zarządzenie Nr 303/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kozienice w 2017 r. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 27-03-2017
[Z]Zarządzenie
300/ 2017
ZARZĄDZENIE NR 300/2017 BURMISTRZA GMINY KOZIENICE Z DNIA 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Kozienice jest organem prowadzącym. 20-03-2017
[Z]Zarządzenie
299/ 2017
Zarządzenie Nr 299/2017 Burmistrza Gminy Kozienice z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach. 15-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 250/ 2017
Uchwała Nr XXVI/250/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 249/ 2019
Uchwała Nr XXVI/249/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie ustalenia kryteriów i przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych dokumentów do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Kozienice. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 248/ 2017
Uchwała Nr XXVI/248/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 247/ 2017
Uchwała Nr XXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie podjęcia współpracy Gminy Kozienice z Gminą Lanuvio we Włoszech. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 246/ 2017
Uchwała Nr XXVI/246/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie zamiaru wzniesienia w Kozienicach "Pomnika Niepodległości". 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 245/ 2017
Uchwała Nr XXVI/245/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów części działki oznaczonej numerem 3455/2 położonej w Kozienicach. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 244/ 2017
Uchwała Nr XXVI/244/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 3281 położonej w Kozienicach. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 243/ 2017
Uchwała Nr XXVI/243/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów z części działki oznaczonej numerem 3602 położonej w Kozienicach. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 242/ 2017
Uchwała Nr XXVI/242/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kozienice położonych w Kozienicach na Osiedlu Borki II. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 241/ 2017
Uchwała Nr XXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kozienice, położonej w Staszowie. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 240/ 2017
Uchwała Nr XXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kozienice. 02-03-2017
[U]Uchwała
XXVI/ 239/ 2017
Uchwała Nr XXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Kozienicach w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego. 02-03-2017
1 2 3 4 5