W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Kontakt

Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

GS.6730.65.2020.JS Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 61 § 1 § 4 oraz 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 256, 695, 1298), Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia że w dniu 23.11.2020r. dla Pani Marioli Świątek, wydana została decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia pn. budowa budynku mieszkalnego...

GS.6733.30.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 17.11.2020 r. dla PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez radcę prawnego Panią Karolinę Zalega wydana została decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej...

XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Na podstawie art. 20  ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U....

GS.6733.31.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2020 poz. 293 z późn zm.) zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 17.09.2020r. przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną ul. Przemysłowa 15, 26-900...

GS.6733.34.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. 2020 poz. 293 z późn zm.) zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 04.11.2020r. przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. ul. Przemysłowa...

GS.6733.33.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie z art. 61§ 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U.2020 poz. 293 z późn zm.) zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 30.10.2020r. przez Gminę Kozienice ul. Parkowa 5, 26-900 Kozienice...

WI-I.746.1.48.2020.DW Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 112/LOK/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łuczynów, działki ew. nr 133/2, 144/2, 184/2,...

GS.6733.32.2020.ST Obwieszczenie

Zgodnie z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zmianami), zawiadamia się, że Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 22.10.2020r. przez Gminę Kozienice, ul. Pakowa 5, 26-900 Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie...

GS.6733.26.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegająca na przebudowie budynku szkoły podstawowej wraz ze zmianą sposobu użytkowania na środowiskowy dom samopomocy na działce nr ewid. 1156/2 obręb Nowa Wieś gm. Kozienice

XXVI Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r....