Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Narada sołecka 23.08.2018

W dniu 23.08.2018 r. (czwartek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6220.1.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: rozbudowa parkingu w ENEA Wytwarzanie sp. z o. o. na działkach o nr ew. 501/3, 421/1, 429/1, 400/7 - obręb ewidencyjny 36 w Świerżach Górnych.

Obwieszczenie GS.6733.12.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.08.2018 r. zostało wszczęte na żądanie PSG Sp. z o.o. 00-537 Warszawa ul. Krucza 6/14 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Janusza Lisa postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej...

Postanowienie OTR-UO-4501.28.2018.AP

Marszałek Województwa Mazowieckiego w odpowiedzi na pismo Urzędu Miejskiego w Kozienicach, znak: GS.6733.10.2018.MB z dnia 12.07.2018 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej KOZ 3303 C A...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2018 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu i rozpoczęciu konsultacji społecznych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z...

Obwieszczenie GS.6733.11.2018.ST

Zawiadamia się, że na wniosek złożony w dniu 30.07.2018 r. przez pełnomocnika, występującego w imieniu inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. Krucza 6/14 00-537 Warszawa, Burmistrz Gminy Kozienice wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji...

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018

UCHWAŁA NR XLIII/410/2018 RADY MIEJSKIEJ W KOZIENICACH z dnia 26 lipca 2018 w sprawie dopłaty dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków.

Zawiadomienie GS.6723.13.2018

Zgodnie z informacją przekazaną w dniu 24.07.2018r. przez inwestora (PSE S.A.) zawiadamia się, że Inwestor rozpoczął proces rokowań dla projektowanej linii 400kV Kozienice - Miłosna. Każdy właściciel działki w pasie technologicznym zaprojektowanej linii 400kV Kozienice-Miłosna otrzyma od PSE...

Obwieszczenie GS.6220.4.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń na potrzeby zabudowy separatora oleju lekkiego na układzie oczyszczalni ścieków deszczowo - przemysłowych dla bloków...

Zawiadomienie / Obwieszczenie GS.6220.3.2018

Zawiadomienie / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. lokalizacja stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus na działce o nr ew. 1251/3 obręb Kozienice (Zakład Energetyki Cieplnej KGK Sp. z o. o.).

Zawiadomienie / Obwieszczenie GS.6220.2.2018

Zawiadomienie / Obwieszczenie o zakończeniu postępowania rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. lokalizacja tymczasowej stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Plus na działce o nr ew. 1251/3 obręb Kozienice (Zakład Energetyki Cieplnej KGK Sp....

Decyzja WA.RET.070.1.207.5.201

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kozienice oraz miejscowości Mozolice Małe (Gmina Sieciechów).

Obwieszczenie GS.6220.5.2018

Burmistrz Gminy w Kozienicach zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu rozpatrzenia sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. lokalizacja stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci T-Mobile Polska S.A. 27605/87052 Kozienice wraz z...

XLIII Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Zawiadomienie o XLIII Sesji Rady Miejskiej w Kozienicach - 26 lipca 2018 r.  (czwartek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Kozienice o przyznaniu dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Kozienice dla rodzinnych ogrodów działkowych działających na terenie Gminy Kozienice.

Obwieszczenie GS.6730.51.2018.MB

W dniu 11.07.2018 r. została wydana decyzja znak: GS.6730.51.2018.MB w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów na większe podwieszane, remont pozostałych balkonów oraz montaż daszków nad balkonami w budynku...

Decyzja GKN.1.6810.9.33.2016

Starosta Kozienicki na podstawie art. 6. ust. 1., art. 8a ust. 7, art. 8b ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. 2016, poz. 703), art. 104, 109 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2017,...

Narada sołecka 17.07.2018

W dniu 17.07.2018 r. (wtorek) o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach odbędzie się narada robocza sołtysów i przewodniczących komitetów osiedlowych.

Obwieszczenie GS.6730.25.2018.MB

Decyzja w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie części istniejących balkonów, montaż balkonów na parterze, wykonanie nowych balkonów, oraz montaż daszków nad balkonami w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na działce nr 2205/15...

Obwieszczenie GS.6733.10.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 29.06.2018 r. zostało wszczęte na żądanie P4 Sp. z o.o. 02-677 Warszawa ul. Taśmowa 7 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Artura Sokołowskiego postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji...

Obwieszczenie GS.6733.9.2018.MB

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 03.07.2018 r. dla Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Kozienice ul. Przemysłowa 15 wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 3089, 3092,...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij