Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Tablica ogłoszeń

RSS XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 103/2020)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny".

Otwarty konkurs ofert (Zarządzenie 102/2020)

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, z rodzin dysfunkcyjnych, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych, w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom z Gminy Kozienice".

Obwieszczenia Starosty Kozienickiego

Obwieszczenia Starosty Kozienickiego znak: GKN.I.6821.37.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.32.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.30.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.29.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.24.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. GKN.I.6821.26.2020 z dnia 1 lipca 2020 r. o...

GS.6730.31.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 07.07.2020r. została wydana decyzja znak: GS.6730.31.2020.MW w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu...

GS.6733.23.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie art.61 § 1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 17.06.2020r. na wniosek Solaris Bus & Coach S.A. w imieniu, której występuje Pan Tomasz Wolny zostało...

GS.6733.22.2020.MW Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice na wniosek złożony w dniu 29.06.2020r. przez Panią Ewe Olczuk - Pracownia Branży Sanitarnej występującą w imieniu Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 15, 26 - 900 Kozienice, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

W dniu 04.07.2020 r. o godzinie 15.30 na Skwerze przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach odbędzie się zgromadzenie, którego celem będzie spotkanie z europosłem Patrykiem Jakim.

GS.6733.13.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 22.06.2020r. dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, al. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko Kamienna, reprezentowaną przez Kasje Sp. z o.o. Pana Karola Kozubek, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla...

PE-I.7440.20.2019.ES Obwieszczenie

Obwieszczenie dotyczące postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 11.12.2019 r. (uzupełniony 17.02.2020 r., 04.03.2020 r. i 13.03.2020 r.) Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla...

WI-I.747.3.17.2020.MP Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Zawiadamia się, że w dniu 20 maja 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania przedsięwzięć dla: Operatora...

GS.6733.20.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Zgodnie art.61 § 1 i §4 Kodeksu postępowania administracyjnego art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamia się, że w dniu 12.06.2020r. na wniosek Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w imieniu,...

XX Sesja Rady Miejskiej w Kozienicach

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) zwołuję XX Sesję Rady Miejskiej w Kozienicach na dzień 30 czerwca 2020r. (wtorek) o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kozienicach, ul. Parkowa 5.

GS.6733.12.2020.MB Obwieszczenie Burmistrza Gminy Kozienice

Burmistrz Gminy Kozienice zawiadamia, że w dniu 16.06.2020r. dla CertusVia Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie i rozbudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami do...

WOOŚ-II.420.379.2019.MP.34 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn - Wronów Etap III Rawa Mazowiecka – Wronów jako części gazociągu wskazanego w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij