Urząd Miejski w Kozienicach


ulica Parkowa 5
26-900 Kozienice


tel.: (+48) 48 611-71-00
fax: (+48) 48 614-20-48


email: urzad@kozienice.pl
skrytka ePuap: /cicq20p51p/skrytka

 
NIP: 812-10-00-724
REGON: 000523749
KOD TERYTORIALNY: 1407053

Samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Samodzielnego stanowiska ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego (symb. FI)

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. pozyskiwania funduszy inwestycyjnych i nadzoru właścicielskiego (FI) należy:

 1. Realizacja zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy, w tym:
  • Przygotowywanie analiz, wniosków i obsługa Z-cy Burmistrza d.s. Technicznych w zakresie spraw nadzoru właścicielskiego.
  • Przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym statutów, umów.
  • Terminowości realizacji obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych.
  • Częstotliwości posiedzeń i frekwencji poszczególnych członków rad nadzorczych.
  • Tematyki posiedzeń rad nadzorczych.
  • Kompletności i rzetelności przedkładanych dokumentacji.
  • Działań dyscyplinujących rad nadzorczych wobec zarządu w przypadku zaistnienia okoliczności wymagających takich działań.
  • Aktywności rady nadzorczej w zakresie inicjatyw i wniosków dla lepszego funkcjonowania spółki.
  • Współpracy z biegłym rewidentem (spotkania rady nadzorczej z biegłym rewidentem i omówienie wyników audytu).
  • Sposobu i terminowości realizacji szczególnych zadań zleconych przez zgromadzenie wspólników.
  • Analizie wykonywanych zadań własnych Gminy przez spółkę.
  • Kształtowania się w spółce systemu wynagrodzeń i jego wpływu na wyniki spółki.
  • Wykonywania przez spółkę obowiązków w zakresie płatności podatków, składek ZUS, ochrony środowiska, ochrony zdrowia pracowników.
  • Wywiązywania się spółki z realizacji programów inwestycyjnych.
 2. Prowadzenie spraw związanych z analizą projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 3. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.
 4. Opracowywanie wniosków i opinii do budżetu w zakresie zadań inwestycyjnych wspieranych środkami zewnętrznymi.
 5. Przygotowywanie wniosków o fundusze zewnętrzne na gminne zadania inwestycyjne w tym: dotacje, kredyty, pożyczki, fundusze unijne itp.
 6. Przygotowywanie projektów i realizacja zawartych porozumień i umów, w tym między innymi kredytowych z WFOŚiGW i innymi jednostkami uczestniczącymi w przedsięwzięciach inwestycyjnych, a także w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego.
 7. Raportowanie i monitorowanie przebiegu realizacji inwestycji wspieranej środkami zewnętrznymi.
 8. Rozliczanie środków finansowych otrzymanych z zewnętrznych źródeł na zadania inwestycyjne.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij